Zajęcia i konsultacje dr hab. Agnieszki Zatorskiej, prof. UŁ

W dniu 17 maja w środę konsultacje odbędą się wyjątkowo w godz. 14.00-15.00 w gab. 4.74.

Zajęcia z Bloku B w dniu 17 maja  odbędą się w godz. 15.15-17.30 w sali 2.43.