GRANTY AKTUALNIE REALIZOWANE

Numer projektu: NPRH/U22/SP/507659/2021/11

Źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.2

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Okres realizacji: 2023–2027

Całkowity budżet: 197 847 PLN

Kierownik projektu: dr Piotr Kręzel

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Piotr Kręzel
 • mgr Sanja Miletić

Efekty naukowe projektu:

 • Monografia: edycja, polski przekład i opracowanie naukowe pamiętników Symeona Piščevicia
 • Artykuły naukowe w specjalistycznych periodykach o międzynarodowym zasięgu.
 • Wystąpienia konferencyjne.

Numer projektu: 2020/39/G/HS2/01652

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (BEETHOVEN CLASSIC 4)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Okres realizacji: 2022–2025

Całkowity budżet (dla zespołu polskiego): 451 157 PLN

Kierownik projektu: dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr hab. Zofia A. Brzozowska, prof. UŁ
 • dr Agata Kawecka
 • prof. dr Halyna Naienko
 • dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
 • dr hab. Małgorzata Skowronek, prof. UŁ

Międzynarodowy konsorcyjny projekt badawczy, realizowany na Wydziale Filologicznym UŁ przez interdyscyplinarny zespół paleoslawistyczno-mediewistyczny (czworo pracowników Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ oraz dwoje studentów-stypendystów, wyłonionych w toku otwartego postępowania konkursowego), we współpracy z badaczami z Katedry Slawistyki Uniwersytetu we Freiburgu w Niemczech (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg). Kierownikiem polskiej części projektu jest dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ, z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, a niemieckiej –  prof. dr Achim Rabus z Uniwersytetu we Freiburgu.

Efekty naukowe projektu:

 • Artykuły naukowe w specjalistycznych periodykach o międzynarodowym zasięgu.
 • Wystąpienia konferencyjne.

Strona projektu: https://continslav.uni-freiburg.de/

Numer projektu: BPN/SZN/2021/1/00016/U/00001

Źródło finansowania: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (Solidarni z naukowcami 2021)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Okres realizacji: 2022–2023

Całkowity budżet: 119 000 PLN

Opiekun projektu: dr Agata Kawecka

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Agata Kawecka

Międzynarodowy projekt naukowy, prowadzony we współpracy ze slawistą z zagranicznego ośrodka akademickiego z Europy Wschodniej, realizującego roczny staż badawczy w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ pod opieką merytoryczną dr Agaty Kaweckiej.

Efekty naukowe projektu:

 • Artykuły naukowe w specjalistycznych periodykach o międzynarodowym zasięgu.
 • Wystąpienia konferencyjne.

Numer projektu: 2017/26/M/HS2/00335

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (HARMONIA 9)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Okres realizacji: 2018–2023

Całkowity budżet: 424 921 PLN

Kierownik projektu: prof. dr hab. Georgi Minczew

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • prof. dr hab. Georgi Minczew
 • dr hab. Zofia A. Brzozowska, prof. UŁ
 • dr Agata Kawecka
 • dr Marek Majer
 • dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
 • dr hab. Małgorzata Skowronek, prof. UŁ

Międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół badawczy, w którego skład wchodzą pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego: Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, Studium Języków Obcych UŁ (dr Anna Maciejewska) i Centrum Ceraneum UŁ (dr Jan M. Wolski); Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa Ochrydzkiego (Bułgaria): Wydziału Filologii Słowiańskiej (prof. Anna-Maria Totomanova, prof. Tatiana Slavova), Wydziału Historii (prof. Angel Nikolov) i Wydziału Teologii (prof. Ivan Hristov); Uniwersytetu Ca’Foscari w Wenecji (Włochy): Wydziału Humanistycznego (prof. Antonio Rigo) oraz prof. Pirinka Penkova-Lyager, professor emeritus z Danii.

Part of the platform Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries (2020 Rapid Response Magic Project of the Princeton University Humanities Council, USA): https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/orthodox-slavic-polemical-writings-in-the-middle-a.html

Efekty naukowe projektu:

 • Monografie:
 • П. Пенкова, Свети Атанасий Александрийски (Велики). Трето слово против арианите. Новобългарски превод от старобългарски език и коментари към превода на Константин Преславски, София: Издателство „Валентин Траянов”, 2018 (http://academicabooks.bg/product/свети-атанасий-александрийски-велик/)
 • Artykuły naukowe w specjalistycznych periodykach o międzynarodowym zasięgu.
 • Wystąpienia konferencyjne.

Numer projektu: 2019/32/C/HS2/00452

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (SONATINA 3)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Okres realizacji: 2019–2023

Całkowity budżet: 630 208 PLN

Kierownik projektu: dr Piotr Kręzel

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Piotr Kręzel

W skład zespołu projektowego wchodzi również dr hab. Izabela Lis-Wielgosz, prof. UAM z Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Part of the platform Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries (2020 Rapid Response Magic Project of the Princeton University Humanities Council, USA): https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/the-cultural-implications-of-the-migrations-of-ser.html

Efekty naukowe projektu: 

 • Artykuły naukowe w specjalistycznych periodykach o międzynarodowym zasięgu. 
 • Wystąpienia konferencyjne.

Numer projektu: 2019/33/B/HS2/02965

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 17)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Okres realizacji: 2020–2023

Całkowity budżet: 288 705 PLN

Kierownik projektu: dr Marek Majer

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Marek A. Majer

Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. W skład zespołu, obok dr. Marka Majera, wschodzi dr Rafał Szeptyński (IJP PAN).

Efekty naukowe projektu:

 • Artykuły naukowe w specjalistycznych periodykach o międzynarodowym zasięgu.
 • Wystąpienia konferencyjne.

Numer projektu: 21H 20 0042 88

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.1

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

Okres realizacji: 2020–2023

Całkowity budżet: 121 398 PLN

Kierownik projektu: dr hab. Zofia A. Brzozowska, prof. UŁ

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr hab. Zofia A. Brzozowska, prof. UŁ
 • mgr Jan Morawicki (doktorant)

Międzynarodowy grant wydawniczy, realizowany przez badaczy z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ w kooperacji z pracownikami i współpracownikami oficyny ALETHEIA – prestiżowego wydawnictwa naukowego z Rosji: www.aletheia.spb.ru

Part of the platform Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries (2020 Rapid Response Magic Project of the Princeton University Humanities Council, USA): https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/sophia-wisdom-of-god-personified-history-of-per.html

GRANTY ZAKOŃCZONE

Numer projektu: 21H 18 0138 87

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.1

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Okres realizacji: 2019–2021

Całkowity budżet: 52 051 PLN

Kierownik projektu: dr hab. Ivan Petrov, prof. UŁ

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
 • dr Marek Majer

Międzynarodowy grant wydawniczy, realizowany przez badaczy z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ w kooperacji z pracownikami i współpracownikami oficyny „Lexington Books. An imprint of Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.”, Lanham, Maryland, USA – prestiżowego wydawnictwa naukowego ze Stanów Zjednoczonych. Monografia ukaże się w ramach serii „Studies in Slavic, Baltic, and Eastern European Languages and Cultures” (red. Andrii Danylenko).

Part of the platform Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries (2020 Rapid Response Magic Project of the Princeton University Humanities Council, USA): https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/from-incunabula-to-first-grammars-contexts-of-the.html

Efekt naukowy projektu:

Numer projektu: 2016/22/M/HS3/00212

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (HARMONIA 8)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

Okres realizacji: 2017–2021

Całkowity budżet: 369 928 PLN

Kierownik projektu: prof. dr hab. Georgi Minczew

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • prof. dr hab. Georgi Minczew
 • dr Zofia A. Brzozowska
 • dr hab. Małgorzata Skowronek, prof. UŁ

Międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół badawczy, w którego skład wchodzą pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego: Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, Katedry Historii Bizancjum UŁ (dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ), Studium Języków Obcych UŁ (dr Anna Maciejewska) i Centrum Ceraneum UŁ (dr Jan M. Wolski); Bułgarskiej Akademii Nauk: Instytutu Historii (prof. Ivan Biliarski) i Instytutu Języka Bułgarskiego (prof. Mariana Tsibranska-Kostova); Uniwersytetu Ca’Foscari w Wenecji (Włochy): Wydziału Humanistycznego (prof. Antonio Rigo).

Part of the platform Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries (2020 Rapid Response Magic Project of the Princeton University Humanities Council, USA): https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/dualist-heresies-in-the-history-of-south-east-euro.html

Efekty naukowe projektu:

 • Monografie:
 • G. Minczew (ed.), M. P. Tsibranska-Kostova, I. A. Biliarsky, Panoply in Defense of Orthodoxy (The Case of Moldavian Manuscript BAR Ms. Slav. 636, 16th Century), Łódź 2021 (https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/panoply-in-defense-of-orthodoxy/
 • A. Maciejewska, G. Minczew, J.M. Wolski, Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła greckie, Łódź 2021 [forthcoming]
 • Artykuły naukowe w specjalistycznych periodykach o międzynarodowym zasięgu.
 • Wystąpienia konferencyjne.

Numer projektu: 2016/23/B/HS3/01891

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 12)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

Okres realizacji: 2017–2021

Całkowity budżet: 371 600 PLN

Kierownik projektu: dr Zofia A. Brzozowska

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Zofia A. Brzozowska

Interdyscyplinarny zespół badawczy, w którego skład wchodzą pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ i Katedry Historii Bizancjum UŁ (dr Paweł Filipczak, prof. dr hab. Mirosław J. Leszka, dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ), a także doktorant-stypendysta, wyłoniony w toku konkursu otwartego (mgr Maciej Dawczyk).

Part of the platform Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries (2020 Rapid Response Magic Project of the Princeton University Humanities Council, USA): https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/muhammad-and-the-origin-of-islam-stereotypes-kn.html

Efekty naukowe projektu:

Numer projektu: 605/P-DUN/2019

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność Upowszechniająca Naukę

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Okres realizacji: 2019–2020

Całkowity budżet: 68 640 PLN

Kierownik projektu: dr Jolanta Dybała (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • prof. dr hab. Georgi Minczew
 • dr Zofia A. Brzozowska
 • dr Agata Kawecka
 • dr Marek Majer
 • dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
 • dr hab. Małgorzata Skowronek, prof. UŁ

Grant wydawniczy, w którym uczestniczą wszyscy członkowie kolegium redakcyjnego periodyku „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”: pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ i Katedry Historii Bizancjum UŁ (prof. dr hab. Mirosław J. Leszka, dr Paweł Filipczak, dr Andrzej Kompa, dr Kirił Marinow).

Efekty naukowe projektu:

Numer projektu: 22H 16 0368 84

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.2

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

Okres realizacji: 2017–2019

Całkowity budżet: 160 350 PLN

Kierownik projektu: dr Zofia A. Brzozowska

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Zofia A. Brzozowska
 • dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
 • mgr Jan Morawicki (doktorant)

Międzyobszarowy zespół badawczy, w którego skład wchodzą pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, Katedry Informatyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ (dr Bartosz Zieliński) oraz Centrum Ceraneum UŁ (mgr Jan Morawicki).

Part of the platform Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries (2020 Rapid Response Magic Project of the Princeton University Humanities Council, USA): https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/the-novgorod-first-chronicle-polish-translation.html

Efekty naukowe projektu:

Numer projektu: 2018/02/X/HS2/00411

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA 2)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Okres realizacji: 2018–2019

Całkowity budżet: 10 606 PLN

Kierownik projektu: dr Marek Majer

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Marek Majer

Projekt indywidualny.

Efekty naukowe projektu:

 • Artykuły naukowe w specjalistycznych periodykach o międzynarodowym zasięgu.
 • Wystąpienia konferencyjne.

Numer projektu: 730895

Źródło finansowania: European Union’s HORIZON 2020 Research and Innovation Programme, Research Infrastructure on Religious Studies (ReIReS), Transnational Access to Special Collections and Archival Documents (TAAD)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Okres realizacji: 2019

Całkowity budżet: 1 900 EUR

Kierownik projektu: dr Agata Kawecka

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Agata Kawecka

Projekt indywidualny o charakterze międzynarodowym, realizowany w ramach konsorcjum ReIReS, skupiającego placówki naukowo-badawcze z Belgii, Bułgarii, Francji, Holandii, Niemiec, Polski i Włoch, a także prestiżowe wydawnictwo akademickie Brepols Publishers: https://reires.eu/2955/sofia-university-welcomes-three-reires-grantholders/01/

Numer projektu: POWR.03.03.00-IP.08-00-P13/18

Źródło finansowania: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Okres realizacji: 2019

Całkowity budżet: 48 620 PLN

Kierownik projektu: dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
 • mgr Steliana Aleksandrova
 • dr Zofia A. Brzozowska
 • dr Agata Kawecka
 • dr hab. Małgorzata Skowronek
 • dr Anna Stefan

Grant mobilnościowy o charakterze międzynarodowym.

Numer projektu: 2012/05/E/HS2/03827

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (SONATA BIS 1)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

Okres realizacji: 2013–2018

Całkowity budżet: 384 610 PLN

Kierownik projektu: dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Agata Kawecka
 • dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
 • dr hab. Małgorzata Skowronek

Interdyscyplinarny zespół badawczy, w którego skład wchodzą pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ i Centrum Ceraneum UŁ (dr Karolina Krzeszewska) a także dr hab. Izabela Lis-Wielgosz, prof. UAM z Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ z Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Efekty naukowe projektu:

Numer projektu: 2014/14/M/HS3/00758

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (HARMONIA 6)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

Okres realizacji: 2015–2018

Całkowity budżet: 342 322 PLN

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mirosław J. Leszka (Katedra Historii Bizancjum UŁ)

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Zofia A. Brzozowska

Międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół badawczy, w którego skład wchodzili pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego: Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, Katedry Historii Bizancjum UŁ (prof. dr hab. Mirosław J. Leszka, dr Kirił Marinow) i Centrum Ceraneum UŁ (dr Jan M. Wolski) oraz Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa Ochrydzkiego w Bułgarii (prof. Miliana Kaimakamova, prof. Georgi Nikolov i prof. Angel Nikolov).

Efekty naukowe projektu:

 • Monografie:
 • Z.A. Brzozowska, M.J. Leszka, Maria Lekapene, Empress of the Bulgari­ans. Nei­ther a Saint nor a Malefactress, transl. Marek Majer, Łódź – Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (koedycja) – Columbia University Press (kolportaż zagraniczny), 2017 (http://cup.columbia.edu/book/maria-lekapene-empress-of-the-bulgarians/9788323344414)
 • Z.A. Brzozowska, M.J. Leszka, K. Marinow, Piotr I Święty, car bułgar­ski (ok. 912–969). Maria Lekapena, caryca bułgarska (ok. 912–?963), Kraków, Wydawnictwo Avalon, 2018 (https://wydawnictwoavalon.pl/produkt/piotr-i-swiety-car-bulgarski/)
 • Artykuły naukowe w specjalistycznych periodykach o międzynarodowym zasięgu.
 • Wystąpienia konferencyjne.

Numer projektu: 501/1P-DUN/2017

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność Upowszechniająca Naukę

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

Okres realizacji: 2017–2018

Całkowity budżet: 69 410 PLN

Kierownik projektu: dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • prof. dr hab. Georgi Minczew
 • dr Zofia A. Brzozowska
 • dr Agata Kawecka
 • dr Marek Majer
 • dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
 • dr hab. Małgorzata Skowronek

Grant wydawniczy, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie kolegium redakcyjnego periodyku „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”: pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ i Katedry Historii Bizancjum UŁ (prof. dr hab. Mirosław J. Leszka, dr Paweł Filipczak, dr Andrzej Kompa, dr Kirił Marinow).

Efekty naukowe projektu:

„Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”, vol. 7 (https://czasopisma.uni.lodz.pl/sceranea/issue/view/101)

„Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”, vol. 8 (https://czasopisma.uni.lodz.pl/sceranea/issue/view/332)

Numer projektu: 2013/11/B/HS2/03116

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 6)

Jednostka realizująca: Instytut Slawistyki PAN

Okres realizacji: 2014–2017

Całkowity budżet: 305 702 PLN

Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska (Instytut Slawistyki PAN)

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ w trakcie trwania projektu, zaangażowani w jego realizację:

 • dr hab. Agnieszka Zatorska, prof. UŁ
 • dr hab. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, prof. UŁ

Efekty naukowe projektu:

 • Artykuły naukowe w specjalistycznych periodykach o międzynarodowym zasięgu.
 • Monografia: A. Kiklewicz, M. Korytkowska, J. Mazurkiewicz-Sułkowska, A. Zatorska, Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi), red. nauk. M. Korytkowska, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Fundacja Slawistyczna, Warszawa 2019 (https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1087).
 • Wystąpienia konferencyjne.

Numer projektu: 2011/03/N/HS2/00890

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

Okres realizacji: 2012–2015

Całkowity budżet: 70 150 PLN

Kierownik projektu: dr Zofia A. Brzozowska

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Zofia A. Brzozowska

Indywidualny projekt naukowy.

Efekty naukowe projektu:

Numer projektu: 8/SMN/2014

Źródło finansowania: European Regional Development Fund (ERDF)

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

Okres realizacji: 2014–2015

Całkowity budżet: 5 000 PLN

Kierownik projektu: dr Zofia A. Brzozowska

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Zofia A. Brzozowska

Indywidualny projekt naukowy, realizowany w ramach stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców.

Efekty naukowe projektu:

Numer projektu: 625/P-DUN/2013

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Działalność Upowszechniająca Naukę

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum & Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Okres realizacji: 2012-2013

Całkowity budżet: 8 050 PLN

Kierownik projektu: mgr Tomasz Piestrzyński (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego)

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • prof. dr hab. Georgi Minczew
 • dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
 • dr hab. Małgorzata Skowronek

Grant wydawniczy, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie ówczesnego kolegium redakcyjnego periodyku „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”: pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, Katedry Historii Bizancjum UŁ i Centrum Ceraneum UŁ (prof. dr hab. Mirosław J. Leszka, dr Andrzej Kompa, dr Kirił Marinow, dr Karolina Krzeszewska).

Efekt naukowy projektu:

Źródło finansowania: LLP-Erasmus Intensive Programme (IP) / Human Resource Development Centre (Bułgaria)

Jednostki realizujące: Uniwersytet w Płowdiwie im. Paisjusza Chilendarskiego (Bułgaria, koordynator), Uniwersytet Wschodniej Finlandii, Uniwersytet Bilgi w Stambule (Turcja), Uniwersytet w Bukareszcie (Rumunia), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy), Uniwersytet Łódzki (Polska), Uniwersytet Arystotelesa w Tesalonice (Grecja)

Okres realizacji: 2013

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • prof. dr hab. Georgi Minczew

Międzynarodowy projekt dydaktyczny, realizowany przez konsorcjum skupiające siedem wiodących centrów badań paleoslawistycznych w Europie. Projekt Letniego Uniwersytetu Bałkańskiego to inicjatywa Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu w Płowdiwie, skoncentrowana wokół problematyki umiejscowienia religii w życiu społecznym. Inauguracyjna sesja programu, pt. Synkretyczne społeczeństwa – łączenie tradycji z nowoczesnością, odbyła się w sierpniu 2013 r. w Płowdiwie.

Numer projektu: 105/67/2011

Źródło finansowania: Urząd Miasta Łodzi w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” w zakresie promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

Okres realizacji: 2011

Całkowity budżet: 4 000 PLN

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • prof. dr hab. Georgi Minczew
 • dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
 • dr hab. Małgorzata Skowronek

Grant wydawniczy, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie ówczesnego kolegium redakcyjnego periodyku „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”: pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, Katedry Historii Bizancjum UŁ i Centrum Ceraneum UŁ (prof. dr hab. Mirosław J. Leszka, dr Andrzej Kompa, dr Kirił Marinow, dr Karolina Krzeszewska).

Efekt naukowy projektu:

Numer projektu: NN 103 196635

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jednostka realizująca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

Okres realizacji: 2008–2011

Całkowity budżet: 70 000 PLN

Kierownik projektu: prof. dr hab. Georgi Minczew

Pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, zaangażowani w realizację projektu:

 • dr Ivan N. Petrov
 • dr Małgorzata Skowronek

Projekt zrealizowany przez zespół paleoslawistów z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ:

Efekty naukowe projektu: