PLANY STUDIÓW

Plany studiów I stopnia w roku akademickim 2022/2023:

  • 1 rok (edycja 2022/2023), 2 rok (edycja 2021/2022) oraz 3 rok (edycja 2020/2021 i 2019/2020):

przedmioty podstawowe

specjalizacje (wybór specjalizacji następuje od 1. semestru I roku):

języki słowiańskie w turystyce i biznesie – specjalizacja domyślna, organizowana i prowadzona przez Katedrę Filologii Słowiańskiej UŁ

filologia słowiańska z językiem (francuskim, hiszpańskim, włoskim – od podstaw)

filologia słowiańska z językiem angielskim (zaawansowanym)

W wypadku specjalizacji językowych student samodzielnie kontaktuje się z innymi jednostkami Wydziału Filologicznego UŁ celem ustalenia poziomu językowego i przypisania do odpowiedniej grupy w rozkładzie, Katedra Filologii Słowiańskiej nie uczestniczy w organizacji i prowadzeniu tych specjalizacji. Zajęcia specjalizacyjne nie mogą pokrywać się w czasie z przedmiotami podstawowymi na filologii słowiańskiej.

programy

I stopień:

Uchwała Senatu UŁ nr 479 z dnia 14 czerwca 2019 roku

Załącznik do uchwały – Opis programu studiów

 

II stopień

Uchwała Senatu UŁ nr 480 z dnia 14 czerwca 2019 roku

Załącznik do uchwały – Opis programu studiów

Plany studiów II stopnia w roku akademickim 2022/2023:

  • 1 rok (edycja 2022/2023) oraz 2 rok (edycja 2021/2022 i 2020/2021):

przedmioty podstawowe

specjalizacja translatoryczna

PROGRAMY KSZTAŁCENIA