PLANY STUDIÓW

Plany studiów I stopnia:

  • 1 rok2 rok oraz 3 rok:

przedmioty podstawowe

specjalizacje (wybór specjalizacji następuje od 1. semestru I roku):

języki słowiańskie w turystyce i biznesie – specjalizacja domyślna, organizowana i prowadzona przez Katedrę Filologii Słowiańskiej UŁ

filologia słowiańska z językiem (francuskim, hiszpańskim, włoskim – od podstaw)

filologia słowiańska z językiem angielskim (zaawansowanym)

W wypadku specjalizacji językowych student samodzielnie kontaktuje się z innymi jednostkami Wydziału Filologicznego UŁ celem ustalenia poziomu językowego i przypisania do odpowiedniej grupy w rozkładzie, Katedra Filologii Słowiańskiej nie uczestniczy w organizacji i prowadzeniu tych specjalizacji. Zajęcia specjalizacyjne nie mogą pokrywać się w czasie z przedmiotami podstawowymi na filologii słowiańskiej.

Plany studiów II stopnia:

  • 1 rok oraz 2 rok:

przedmioty podstawowe

specjalizacja translatoryczna

PROGRAMY KSZTAŁCENIA