PRAKTYKI ZAWODOWE

Koordynator praktyk zawodowych:

dr Marek Majer

E-mail: marek.majer@uni.lodz.pl