Funkcje organizacyjno-administracyjne, pełnione przez pracowników Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ (stan na 3 października 2022 roku):

Opiekunowie roczników studenckich w roku akademickim 2022/2023

- 1 rok I stopnia: dr Anna Stefan

- 2 rok I stopnia: dr Piotr Kręzel

- 3 rok I stopnia:dr hab. Ivan Petrov, prof. UŁ

- 1 rok II stopnia: dr hab. Zofia Brzozowska, prof. UŁ

- 2 rok II stopnia: dr Marek Majer

 

Koordynator kierunkowy ds. przebiegu studiów:

dr hab. Małgorzata Skowronek, prof. UŁ

Koordynator kierunkowy ds. programu Erasmus+:

dr Agata Kawecka

Koordynator kierunkowy ds. mobilności studentów:

dr Agata Kawecka

Koordynator kierunkowy ds. jakości kształcenia oraz przedstawiciel Katedry Filologii Słowiańskiej w Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

dr Anna Stefan

Koordynator ds. grantów i sprawozdawczości naukowej:

dr hab. Zofia Brzozowska, prof. UŁ

Zespół ds. promocji i kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym:

mgr Steliana Aleksandrova, dr Jiří Byčkov, mgr Agata Głaz, mgr Sanja Miletić

Opiekun kierunkowy studenckich praktyk zawodowych:

dr Marek Majer

Opiekun Koła Naukowego Slawistów im Św. Św. Cyryla i Metodego:

dr Piotr Kręzel

Kurator strony internetowej i profilu Facebook Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ:

mgr Paulina Pieńkowska-Grzelak